Confidentialitate

NOTĂ  DE  INFORMARE

PRIVIND  PROTECŢIA  DATELOR  CU  CARATER  PERSONAL


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC ABA SECURITY INSTAL srl este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la numarul 23201 si are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, ori o alta persoana.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Persoanei vizate; angajati ai operatorului; autoritati publice locale si centrale.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC ABA SECURITY INSTAL srl
DA                                                                  NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre SC ABA SECURITY INSTAL srl. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

___________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Proprietarul www.abasecurity.ro, se angajeaza sa nu transmita datele furnizate de utilizatorii site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul comunicarii cu clientii sai, al informarii acestora cu privire la functionarea site-ului, ofertelor acestuia si a altor oferte ale societatii. ABA Security nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti, nu vinde, nu ofera adresa dumneavostra de e-mail obtinuta prin intermediul www.abasecurity.ro, fara acordul dumneavoastra explicit. Orice utilizator care a furnizat adresa sa de email in cadrul procesului de inregistrare poate cere ca aceasta sa fie stearsa din baza de date a www.abasecurity.ro trimitand un e-mail la adresa suport@abasecurity.ro.

Cautare rapida

Promotii